Α Utopian Manifesto of our days. Why not?

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/may/11/occupy-globalmay-manifesto

Κι ας μην ξεχνάμε πως στον καιρό του Μέτερνιχ,  η Ιερά Συμμαχία,  θεωρούνταν μονόδρομος για την Ευρώπη.

%d bloggers like this: