Συνέδριο για την Προφορική Ιστορία

Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα Προφορική Ιστορία και άλλες Βιο-ιστορίες Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 25-27 Μαΐου 2012

http://extras.ha.uth.gr/oralhistory/el/

%d bloggers like this: