.

.Κρίση-μα Σεμινάρια

5η Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΕΡΓΙΑ και το μέλλον της εργασίας

Εισηγήσεις: Γιάννης ΚΟΥΖΗΣ (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΕΚΠΑ), Μαρία ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ, Ιορδάνης Ψημμένος (Πάντειο Πανεπιστήμιο),

Συντονισμός: Σάββας Ρομπόλης ( ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
Η Απασχόληση, ως πεδίο σύζευξης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής,
αποτελεί τον πλέον επηρεαζόμενο τομέα από την εφαρμογή των μνημονιακών
πολιτικών. Τομέας που θίγεται πολύπλευρα με δραματικές κοινωνικές
επιπτώσεις: πρωτοφανή επίπεδα ανεργίας, σημαντική μείωση των
μισθολογικών επιπέδων με έμφαση σε οριζόντιες περικοπές, κατάργηση ή
αποδυνάμωση επιδομάτων, δραματικές αλλαγές στο πεδίο των εργασιακών
σχέσεων, άρση της μονιμότητας στον δημόσιο τομέα, ακόμη μεγαλύτερα
επίπεδα ευελιξίας στην αγορά εργασίας, διευκόλυνση των απολύσεων, κ.α.
Πολιτικές που υλοποιούνται ταυτόχρονα με την σαρωτική αύξηση των
επιπέδων ανασφάλιστης εργασίας και οδηγούν τους πολίτες παραγωγικής
ηλικίας σε απώλεια κάθε προοπτικής για επαγγελματική αποκατάσταση και
ανέλιξη. Επιπρόσθετα ωθούν τους νέους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ένα
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, προς την επιλογή της μετανάστευσης στο
εξωτερικό.

Εντούτοις, τα μέτρα αυτά δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις κατευθύνσεις
των τελευταίων ετών στο πεδίο της απασχόλησης. Εδώ και χρόνια
παρατηρείται τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο η κλιμακωτή
συρρίκνωση εργασιακών δικαιωμάτων, μισθολογικών επιπέδων, προστασίας της
απασχόλησης εν γένει. Αυτό που αλλάζει με το μνημόνιο είναι ότι, πλέον,
συντελείται η ολοκληρωτική απορρύθμιση των παραπάνω και μάλιστα με τρόπο
απότομο και οδυνηρό. Πρόκειται για μια ακραιφνώς νεοφιλελεύθερη πολιτική
που οδηγεί στη διάλυση οποιουδήποτε εργασιακού κεκτημένου. Συνιστά ένα,
μακροπρόθεσμα, κοινωνικά μη βιώσιμο εργασιακό μοντέλο. Μοντέλο για το
οποίο κρίνεται αναγκαία η αντιπαραβολή μιας εναλλακτικής αναπτυξιακής,
φιλεργατικής και κοινωνικά βιώσιμης πολιτικής απασχόλησης. Στόχος του
σεμιναρίου είναι η ανάδειξη προβληματισμών γύρω από το υφιστάμενο
πλαίσιο της απασχόλησης, το οξυμένο φαινόμενο της ανεργίας και τις
μελλοντικές κατευθύνσεις της εργασίας.

ΕΠΊΣΗΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΈΝΟ ΚΡΊΣΗ-ΜΟ ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ‘ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΚΑΙ ΔΊΚΑΙΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΣΦΆΛΙΣΗ’ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΊΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΣΎΝΔΕΣΜΟ:

%d bloggers like this: